Faktorer som fleksibilitet, leveringssikkerhed og omkostningsminimering er basale byggesten i mit forretningsgrundlag. Jeg beskæftiger ikke fastansatte medarbejdere men betjener mig udelukkende af freelancere og andre stærke, strategiske alliancer, når en kampagne skal bringes fra tanke til tryk.

Det er ensbetydende med, at du oftest opnår en væsentlig besparelse i forhold til, hvad du er vant til at måtte betale.

Giv mig et ring på tlf.: 45 82 66 82 eller send en mail på lo@copy-write.dk, hvis du har lyst til at få et attraktivt bud på løsningen af jeres næste opgave. I første omgang kan du glæde dig over prisen… På længere sigt over effekten.